REGULAMIN SKLEPU

• Serwis internetowy działający pod adresem http://frebcraft.pl/ oferujący sprzedaż wirtualnych przedmiotów oraz usług.

• prowadzony jest przez Jakuba Szymańskiego w ramach działalności nierejestrowanej , kontakt poprzez Email: frebcraft@gmail.com

• Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców

korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i

tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

• Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług

Elektronicznych Serwisu internetowego frebcraft.pl, zobowiązany jest do przestrzegania

postanowień niniejszego Regulaminu

• Właściciel strony i sklepu zastrzega sobie pełne prawo do wprowadzenia zmian w poniższym regulaminie.

• Właściciel strony i sklepu zastrzega sobie pełne prawo do zmian w prowadzonych usługach oraz

cenach reprezentujących usługi świadczone przez firmę obsługującą płatności.

• Administracja nie odpowiada za utracone zakupione wirtualne przedmioty lub usługi, które mogły

wyniknąć np. z nadania blokady na konto gracza, który dopuścił się załamania regulaminu gry dostępnego na naszej stronie.

• Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Konta w naszym serwisie internetowym jest

zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

§2 Definicje

Serwis – serwis internetowych "frebcraft.pl", działających pod adresem https://sklep.frebcraft.pl/

• Usługodawca – Właściciel Sklepu internetowego FrebCraft, dostępny pod adresem internetowym http://frebcraft.pl/, prowadzony jest przez Jakuba Szymańskiego w ramach działalności nierejestrowanej, w formie sprzedaży drogą elektroniczną, kontakt poprzez Email: kubaszymanski864@interia.pl

• Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.

• Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).§3 Warunki używania Serwisu

• Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.

• Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.

• Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.

• Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:

1) urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,

2) połączenie z internetem,

3) dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,

4) włączoną obsługę skryptów JavaScript,

5) włączoną obsługę plików Cookie

• W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,

• Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprorgamowania:

2) bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,

3) bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,

4) podejmowania prób wgrywania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,

5) podejmowania prób wgrywania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,

6) podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.

• W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.§4 Płatności

• Operatorem płatności sms, przelew, paysafecard obsługiwanych w ramach serwisu jest firma

eplatnosci sp.z.o.o. REGON: 365908633; NIP: 5512627147;KRS: 0000648389

• Reklamacje dotyczące płatności należy składać do sprzedawcy czyt: https://sklep.frebcraft.pl/ pod adresem

email: frebcraft@gmail.com

• Właściciel strony i sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez pośredników

dostarczających systemy obsługi sprzedaży tzn: hotpay§5 Kontakt

• Kontakt do właściciela serwisu możliwy jest poprzez maila oraz nasz oficjalny fanpage na

platformie facebook:

- mail: kubaszymanski864@interia.pl

- FanPage: https://www.facebook.com/frebc§6 Rodzaje sprzedawanych Przedmiotów oraz usług

• Na dzień dzisiejszy (11.06.2021r) w naszym itemshopie dostępnym pod adresem:

https://sklep.frebcraft.pl sprzedawane są następujące wirtualne przedmioty oraz usługi:

- KONTO VIP

- KONTO SVIP

- KONTO ELITA

- KONTO LEGENDA

- UNBAN

- KLUCZE DO SKRZYNKI

• Należy pamiętać że wszelkie sprzedawane dobra niematerialne w naszym sklepie są tylko i wyłącznie przeznaczone do użytku na naszym serwerze. Nie ma możliwości używania ich pozaserwerem frebcraft.pl§7 Warunki serwera Minecraft

• frebcraft.pl podkreśla, iż nie jest podmiotem powiązanym z Mojang Studios ani Microsoft Corp, a wyłącznie prowadzi działalność polegającą na prowadzeniu, administrowaniu i zarządzaniu serwerem do gry MinecraftTM, a także sprzedaży wirtualnych przedmiotów.

• Podczas nałożenia blokady na konto gracza ranking oraz przedmioty z kontem związane mogą zostać usunięte.

• Nieznajomość regulaminu nie zwalnia gracza z odpowiedzialności za popełnione czyny.

• Administracja ma prawo ukarać gracza za czyn nieuwzględniony w regulaminie który negatywnie wpływa lub może wpłynąć na serwer.

• Należy mieć na uwadze fakt, że niektórzy gracze mogą mieć złe intencje - mogą Ciebie zabić, oszukać, okraść itp. W takim przypadku musisz wiedzieć, że w obowiązkach administracji nie leży karanie graczy z takimi intencjami.

• Administrator nie musi podawać powodu dlaczego gracz jest sprawdzany.

• Administracja ma prawo przejrzeć wszystkie pliki związane z Minecraft oraz te, które mogą zawierać potencjalne cheaty [niedozwolone modyfikacje] bez zgody gracza.

• Administracja ma prawo poprosić gracza w każdej chwili o udostępnienie ss'ów oraz folderów/plików które mogą zawierać potencjalne cheaty. Gracz jest zobowiązany do wykonania czynności.

• Administracja nie odpowiada za szkody poniesione na koncie w skutek kradzieży konta.

• Administracja ma prawo wymagać od graczy zainstalowania programów: Skype, TeamSpeak3, TeamViewer, WinRar i AnyDesk w celu wykrycia niedozwolonych modyfikacji.

• Zakazane jest używane modyfikacji znacznie ułatwiających rozgrywkę gracza na serwerze.

• Dozwolone są modyfikacje: minimapka, Optifine, Shadery.

Zakazane jest używanie przeźroczystych tekstur typu szkło / xray.

• Niezastosowanie się do polecenia oraz brak współpracy z administracją grozi banem.

• Zakazane jest tworzenie multikont, za tworzenie multikont grozi ban pernmanentny.

• Zakaz udostępniania konta innej osobie, takie konto może zostać permanentnie zbanowane.

• Współpraca z cheaterem grozi banem, każdy cheater powinien być niezwłocznie zgłoszony administracji serwera.

• Zakaz szerzenia błędnych / nieprawdziwych informacji na temat serwera.

• Zakaz wzbogacania się kosztem serwera, zakaz sprzedawania kont, przedmiotów w grze za realną walutę.

• Oszukiwanie i/lub wprowadzanie administracji w błąd może skutkować banem permanentnym.

• Administracja nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty utracone przez gracza niezależnie od okoliczności.

• Zakaz reklamowania serwerów i innych stron niepowiązanych serwisem i serwerem frebcraft.pl

• Każda osoba jest zobowiązana do zachowania kultury. Obraza graczy / administracji / serwera / rodziny graczy lub administracji grozi banem.

• Zakaz budowania nieprzyzwoitych budowli.

• Administracja nie rozdaje przedmiotów. Zakaz proszenia Administracji o rangi, gemy itd.

• Zakaz nadmiernego nękania oraz bait-zabijania graczy.

• Zakaz masowego niszczenia naturalnego terenu nieobjętego cuboidem.

• Zakaz zachowań rasistowskich, faszystowskich i pornograficznych.

• Zakaz używania błędów serwera w celu własnych korzyści. Każdy błąd trzeba niezwłocznie zgłosić do administracji serwera.

• Zakaz tworzenia mechanizmów lagujących serwer.

• Zakaz posiadania kontrowersyjnych, obraźliwych i wulgarnych nicków.

• Zakaz podszywania się pod Administrację.

• Zakaz wymiany wirtualnych pieniędzy na prawdziwe pomiędzy użytkownikami.

• Administracja wymierza kary według wagi wykroczeń, jakie popełni gracz.

• Zakaz spamowania / floodowania na chacie / helpopie.

• Zakaz udostępniania danych osobowych i prywatnych (nazwiska, numery telefonów, zdjęcia, Facebooki itp.) własnych i innych użytkowników.

• Zakaz ogłaszania ofert niezwiązanych z grą Minecraft na czacie globalnym.

• Zakaz przekręcania nicków administracji i szydzenia z niej.

• Udostępnianie adresów IP graczy grozi banem.

• Jakiekolwiek groźby skierowane w kierunku graczy/administracji mogą być karane banem.

• Zabronione jest korzystanie z wszelkich błędów sklepu (Item Shopu) zarówno na serwerze jak i w serwisie frebcraft.pl. Każdorazowe naruszenie tego postanowienia może się wiązać ze zgłoszeniem przez FREBCRAFT zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa, w rozumieniu art. 286 Kodeksu karnego.

• Zakupione przez Użytkownika Usługi serwerowe (np. rangi, klucze) są przypisywane do Konta Użytkownika, na czas określony w ofercie sprzedaży Usługi Serwerowej, a po upływie tego czasu usuwane z Konta Użytkownika.

• Nie jest możliwe przeniesienie zakupionych Usług Serwerowych na inne Konto Użytkownika, niezależnie od tego czy jego właścicielem jest Użytkownik czy osoba trzecia.

• Wszystkie zakupione przez Użytkownika Usługi serwerowe są także usuwane wraz z nałożeniem Bana na Konto Użytkownika bez możliwości ich odzyskania.

• Użytkownik dokonując zakupu w serwisie wyraża zgodę, w trybie art. 38 pkt. 13) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przez Usługodawce przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i jest świadomy, iż wraz z przypisaniem Usługi Serwerowej (np. rangi) do Konta Użytkownika, utraci on prawo do odstąpienia od umowy.

• Usługodawca świadczy usługi dodawania wirtualnych przedmiotów na konto użytkownika (podany nick w formularzu przed dokonywaniem zakupu).

• Zakupy dokonane w sklepie nie podlegają zwrotom.

• Usługa jest realizowana do 24h po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. W wyjątkowych okolicznościach czas realizacji może wydłużyć się do 72h.

• W przypadku problemów z realizacją płatności, reklamacje kierować na Discord http://dc.frebcraft.pl/ lub do kubacy#5508.

• W przypadku nieotrzymania zakupionych usług, pisać należy do administratora na Discord http://dc.frebcraft.pl/ lub do kubacy#5508.

• Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wirtualne przedmioty od chwili dodania ich na konto użytkownika.

• Użytkownik kupując usługę musi być online na serwerze frebcraft.pl oraz musi mieć wystarczająco dużo wymaganego miejsca w ekwipunku.

• W sprawach nieuregulowanych postanowieniami przedmiotowej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.§8 Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

• Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:

1) Publikowanie własnych treści w postaci materiałów graficznych i multimedialnych

• Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:

1) Adresu e-mail

• W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będa przetwarzane zgodnie z "Polityką Prywatności", stanowiącą integralną część Regulaminu.

• Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:

1) Zabrania się umieszczania w Serwisie treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich,

2) Zabrania się umieszczania w Serwisie materiałów tekstowcyh, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada się licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację,

3) Zabrania się umieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem a także odnośników do stron zawierających wskazane treści,

4) Zabrania się umieszczania w Serwisie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały,

5) Zabrania się umieszczania w Serwisie treści merketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe§9 Zmiany Regulaminu

• Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.

• Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.§10 Postanowienia końcowe

• Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.

• Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.

• Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.

• Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.

• Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.

• Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.

• Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.

• We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:

1) Wysyłając wiadomość na adres e-mail: frebcraft@gmail.com

Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.